Data over kosten en prestaties van de publieke sector

Veiligheid
& Justitie

Kosten veiligheid en justitie 2016

Data over kosten politie, rechterlijke macht en gevangeniswezen

Onderwijs

Onderwijs

Data over kosten en prestaties van 5 onderwijssectoren:

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroepsonderwijs, Hoger beroepsonderwijs, Wetenschappelijk onderwijs.

De onderwijsmodule komt begin 2019 beschikbaar.

Zorg

Zorg

Data over kosten en prestaties van 4 zorgsectoren:

Ziekenhuizen, Verpleging, verzorging en thuiszorg, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg

De zorgmodule is momenteel nog in ontwikkeling.

Infra
structuur

Infrastructuur

Data over kosten en prestaties van 3 (netwerkgebonden) infrasectoren:

Drinkwatersector, Energiesector, Spoorsector

De infrastructuurmodule is momenteel nog in ontwikkeling.